Nhân lực

Cập nhật: 31/12/2016
Lượt xem: 5883
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
 
Thầy Trần Nhật Thành

BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc
 
ThS.
Vương Thúy Hòa


PHÒNG KẾ TOÁN    

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG TỔ CHỨC

PHÒNG HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

XƯỞNG SẢN XUẤT BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO

Giới thiệu chung
03/08/2013
Lượt xem: 5755
Giới thiệu chung
- Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần bê tông công nghệ cao NUCETECH.
- Tên Tiếng Anh: NUCETECH Hi-Tech Concrete Joint Stock Company
- Tên viết tắt: NUCETECH Hi-Tech Concrete JSC.
Quá trình hình thành và phát triển
03/08/2013
Lượt xem: 6035
Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần bê tông công nghệ cao NUCETECH được thành lập ngày 06 tháng 05 năm 2013 theo giấy phép số 0106167129 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội với số vốn điều lệ 10 tỷ đồng.