Giới thiệu chung
03/08/2013
Lượt xem: 5755
Giới thiệu chung
- Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần bê tông công nghệ cao NUCETECH. - Tên Tiếng Anh: NUCETECH Hi-Tech Concrete Joint Stock Company - Tên viết tắt: NUCETECH Hi-Tech Concrete...
Quá trình hình thành và phát triển
03/08/2013
Lượt xem: 6035
Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần bê tông công nghệ cao NUCETECH được thành lập ngày 06 tháng 05 năm 2013 theo giấy phép số 0106167129 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội với số vốn điều lệ...
Nhân lực
11/08/2013
Lượt xem: 5883
Nhân lực