ThS. Đỗ Đức Thắng

Cập nhật: 21/09/2013
Lượt xem: 3913

 

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Công việc đảm nhiệm:

Chủ tịch hội đồng quản trị

Điện thoại:

(+84) 9 03 42 52 59

E-mail:

thangdo55@nucemix.com

 

 

Quá trình đào tạo

Thời gian

Bậc và ngành đào tạo

Nơi đào tạo

1998-2003

Nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Xây dựng

Trường ĐH Xây dựng

1993-1996

Học cao học tại Trường ĐH Xây dựng

Trường ĐH Xây dựng

1973-1978

Học tại Khoa Xây dựng Trường ĐH Xây dựng

Trường ĐH Xây dựng

 

Quá trình công tác chuyên môn

Thời gian

Công việc thực hiện

Nơi công tác

2010-đến nay

GVC Bộ môn Công trình Thép Gỗ ĐHXD

Trường ĐH Xây dựng

2006-2010

CVC tại Tổng Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

1983-2006

CBGD Bộ môn Công trình Thép Gỗ ĐHXD

Trường ĐH Xây dựng

1981-1983

Phục vụ Quân đội Nhân dân Việt Nam

 

1978-1981

Trợ giảng Bộ môn Công trình Thép Gỗ ĐHXD

Trường ĐH Xây dựng

 

Các bằng sáng chế đã được cấp

- Một số Bằng sáng chế về kết cấu không gian

- Một số Bằng Sáng chế về kết cấu sàn rỗng

- Một số Bằng Sáng chế về giải pháp nền móng

 

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Thời gian

Đề tài

2007-2010

Hệ kết cấu sàn rỗng không dầm chịu lực hai phương Bubbledeck loại B và C

2009-nay

Sự làm việc đồng thời của cọc và nền có khống chế độ lún ban đầu

2007-2012

Nghiên cứu cải tiến công nghệ gia cố nền đất yếu bằng top base

2003-2008

Công nghệ thu gom, phân loại, tái chế tiêu huỷ chất thải rắn sinh hoạt, đề tài cấp Bộ

1998-2002

Đề tài sản xuất thử nghiệm Cấp Bộ : Nghiên cứu thiết kế, chế tạo kết cấu không gian trong điều kiện Việt Nam

1996

Nghiên cứu thông số hình học hợp lý của hệ thanh kết cấu không gian

1978

Sự làm việc không gian của hệ giằng nhà công nghiệp